Impressum

Logo Deutsche Gebärdensprache

1. Dostawca strony internetowej

Senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów
Claudia Bernhard
Contrescarpe 72
28195 Bremen
pressestelle@gesundheit.bremen.de
Telefon: +49 421 361-2082
Telefaks: +49 421 496-2082

 

2. Redakcja, koordynacja i zarządzanie informacjami

Senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów
Lukas Fuhrmann
Contrescarpe 72
28195 Bremen
pressestelle@gesundheit.bremen.de
Telefon: +49 421 361-2082
Telefaks: +49 421 496-2082

Formularze, teksty, zdjęcia i grafiki internetowe stanowią ofertę senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów. Służą one wyłącznie do osobistej obsługi użytkowników oraz do przekazywania im informacji.

Układ witryny internetowej, użyte grafiki i pojedyncze artykuły oraz zbiór artykułów są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnego przyznania odpowiednich praw.

Wszystkie zdjęcia osób podlegają przepisom o ochronie danych oraz generalnemu prawu podstawowemu do ochrony i rozwoju własnej osobowości. Bez pisemnej zgody danej osoby oraz administratora wskazanego w impressum nie wolno kopiować, pobierać, publikować ani publicznie udostępniać zdjęć, jak również nie wolno ich przetwarzać ani edytować w inny sposób.

Treści i szablony udostępnione do pobrania podlegają licencji Creative Commons, której szczegóły są określone w odniesieniu do konkretnych treści. 

Prawa do fotografii udostępnionych przez uczestników kampanii „Brema przeciwko koronawirusowi” należą do osób przedstawionych na poszczególnych zdjęciach oraz do fotografów. Podmiotom odpowiedzialnym, które zostały wskazane w impressum, przyznano wszelkie prawa wymagane do publikacji. 

 

3. Administrator w rozumieniu § 18 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej w sprawie mediów (MStV):

Senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów
Lukas Fuhrmann
pressestelle@gesundheit.bremen.de
Contrescarpe 72
28195 Bremen

 

4. Koncepcja, projekt i realizacja techniczna

Projekt tej strony internetowej został przygotowany przez spółkę Bernstein GmbH we współpracy ze spółką Webmen GmbH oraz senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów.