Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

Również dzieci mogą zachorować na COVID-19 i przenosić wirusa. Szczepionkę przeciw COVID-19 mogą przyjąć dzieci powyżej 5. roku życia. W poniższych artykułach informujemy, gdzie można zaszczepić dzieci w Bremie i Bremerhaven oraz na co należy zwrócić uwagę podczas szczepienia, jak również przekazujemy dodatkowe informacje na temat zakażenia koronawirusem, szczepienia dzieci i obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19 oraz zalecenia.

Gdzie mogę zaszczepić dziecko w Bremie i Bremerhaven?

Brema:

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat można zaszczepić w punkcie szczepień dzieci. Nie trzeba rezerwować terminu, wystarczy przyjść w godzinach otwarcia danego punktu szczepień.

Dzieci powyżej 12 lat można zaszczepić we wszystkich punktach szczepień – również w mobilnych punktach szczepień lub w mobilnych zespołach – w godzinach otwarcia danego punktu szczepień bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu.

Tutaj można znaleźć wykaz punktów szczepień w Bremie

Bremerhaven:

W przypadku dzieci w wieku od 5 do 11 lat konieczna jest rezerwacja terminu szczepienia z wcześniejszą rejestracją na stronie internetowej. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bremerhaven.de/impfen.
Alternatywną metodą jest telefoniczna rezerwacja terminu poprzez infolinię ds. szczepień w Bremie: 0421 – 5775 1177.

Dzieci powyżej 12 lat można zaszczepić w punktach szczepień – również w mobilnych punktach szczepień – w godzinach otwarcia danego punktu szczepień bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu.

Tutaj można znaleźć wykaz punktów szczepień w Bremerhaven

Poza punktami szczepień

Dzieci można również zaszczepić u wielu pediatrów – należy zapytać o taką możliwość bezpośrednio w swojej przychodni.

Proszę pamiętać, aby przynieść ze sobą pisemną deklarację zgody:

w przypadku dzieci w wieku od 5 do 11 lat szczepienie można wykonać wyłącznie pod warunkiem, że opiekunowie prawni – zazwyczaj oboje rodzice – zgadzają się na szczepienie.
Na szczepienie mogą przyjść z dzieckiem oboje rodzice albo tylko jeden rodzin. Wymagane jest jednak przedstawienie pisemnej deklaracji zgody wszystkich opiekunów prawnych.
Tutaj można pobrać deklarację zgody:

W przypadku szczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat obowiązują następujące zasady: do punktu szczepień razem z dzieckiem musi przyjść pełnoletnia osoba towarzysząca. Również w przypadku tej grupy wiekowej wymagane jest przedstawienie pisemnej deklaracji zgody wszystkich opiekunów prawnych.
Tutaj można pobrać deklarację zgody:

Młodzież w wieku 16 i 17 lat może przyjść do punktu szczepień sama, ale musi przedstawić pisemną deklarację zgody jednego opiekuna prawnego.
Tutaj można pobrać deklarację zgody:

Zasadniczo należy wziąć ze sobą następujące dokumenty:

  • swój dowód osobisty i dowód dziecka lub paszport (jeśli Twoje dziecko posiada taki dokument),
  • deklarację zgody rodziców / opiekunów prawnych, 
  • kartę zdrowia dziecka (kartę kasy chorych),
  • certyfikat szczepienia (jeśli Twoje dziecko nie posiada certyfikatu szczepienia, wystawimy taki certyfikat na miejscu).

W Bremie można przyprowadzić do punktu szczepień i zaszczepić również rodzeństwo powyżej 5. roku życia. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich powyżej wymienionych dokumentów. 

Generell sollten Sie folgende Unterlagen mitbringen:

  • Personalausweis und Kinderausweis oder Reisepass (wenn vorhanden)
  • Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten 
  • Gesundheitskarte Ihres Kindes (Krankenkassenkarte)
  • Impfausweis (wenn Sie keinen Impfausweis für Ihr Kind haben, stellen wir Ihrem Kind einen Impfausweis vor Ort aus)

Gerne können Sie in der Stadt Bremen auch weitere Geschwisterkinder ab 5 Jahren mitbringen und vor Ort impfen lassen. Bitte achten Sie auf vollständig zur Verfügung stehende Unterlagen (s. o.). 

Więcej informacji na temat obowiązujących zasad i szczepienia dzieci i młodzieży w Bremie i Bremerhaven można znaleźć na stronie internetowej senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów:

Informacje na temat szkół i przedszkoli w Bremie, aktualnych wskaźników zachorowań oraz zasad związanych z obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych, testów, kwarantanny i zasad ochrony przed COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej senator ds. dzieci i edukacji:

Inne pytania i odpowiedzi dotyczące szczepień dzieci i młodzieży

Logo Deutsche Gebärdensprache

Jak wysokie jest ryzyko, że dzieci zakażą się COVID-19? Jak przebiega zachorowanie na COVID-19 u dzieci?

Według aktualnych wyników badań dzieci są nieco mniej podatne na zakażenie koronawirusem. Wymaga to jednak dalszych badań. Ciężki przebieg zachorowania u ogólnie zdrowych dzieci (bez przewlekłych chorób współistniejących) występuje bardzo rzadko. Choroba przebiega u nich zazwyczaj łagodnie, podobnie jak przeziębienie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: 
https://www.zusammengegencorona.de/faqs/spezifische-personengruppen/kinder-und-die-pandemie/#id-b2d3ac6e-ca62-5afa-bfa6-beaf6f9d573b

Logo Deutsche Gebärdensprache

Od jakiego wieku można szczepić dzieci?

17 grudnia 2021 r. – po rozważeniu wszystkich aktualnie dostępnych danych – Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) opublikowała zalecenie dotyczące szczepienia dzieci z chorobami współistniejącymi w wieku od 5 do 11 lat. Szczepienie ochronne przeciw COVID-19 jest ponadto zalecane dzieciom, w których otoczeniu znajdują się osoby narażone na ciężki przebieg zachorowania na COVID-19, które same nie mogą się zaszczepić lub w których przypadku szczepienie nie zapewnia dostatecznej ochrony (na przykład osoby z upośledzonym układem odpornościowym).

Ważne: po odbyciu konsultacji lekarskiej przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się również dzieci bez chorób współistniejących lub osoby z ich otoczenia, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg zachorowania, jeśli rodzice lub dzieci sobie tego życzą. 

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia:
https://www.zusammengegencorona.de/corona-im-alltag/kinder-und-familien/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-ab-5-jahren-warum-sich-auch-kinder-im-alter/

pełny tekst zalecenia STIKO w sprawie szczepień: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/01_22.pdf?__blob=publicationFile

Logo Deutsche Gebärdensprache

Dlaczego warto jest zaszczepić przeciw COVID-19 dzieci powyżej 12. roku życia?

Szczepienie ochronne przeciw COVID-19 oferuje dzieciom powyżej 12. roku życia bezpieczną i skuteczną ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Oprócz tego szczepienie może także złagodzić pośrednie skutki zachorowania na COVID-19, takie jak ograniczenie udziału dzieci i młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym. Co więcej: szczepienie chroni nie tylko zdrowie Twojego dziecka, lecz także zdrowie innych dzieci i ich najbliższych. Im więcej jest zaszczepionych osób w młodszych grupach wiekowych, w których kontakty społeczne są szczególnie intensywne, tym słabiej rozprzestrzenia się wirus. Z kolei słabsze rozprzestrzenianie się wirusa chroni również osoby, które nie mogą się zaszczepić – na przykład niemowlęta i małe dzieci poniżej 5. roku życia, dla których nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder/corona-schutzimpfung-ab-12-jahren-welche-kinder-sich-impfen-lassen-sollten/

Logo Deutsche Gebärdensprache

Czy dzieci dostają tę samą szczepionkę co dorośli?

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat otrzymują szczepionkę mRNA firmy BioNTech, czyli tę samą szczepionkę co dorośli, przy czym dawka jest odpowiednio dostosowana: szczepionka przeznaczona dla dzieci zawiera tylko 10 mikrogramów substancji czynnej w jednej dawce, czyli mniejszą ilość niż w przypadku osób powyżej 12. roku życia (30 mikrogramów substancji czynnej w jednej dawce szczepionki). Aby uniknąć pomylenia ze szczepionką dla dorosłych, szczepionka dla dzieci posiada specjalne oznakowanie. Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleca zachowanie odstępu 3–6 tygodni między kolejnymi szczepieniami.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: 
https://www.zusammengegencorona.de/corona-im-alltag/kinder-und-familien/corona-schutzimpfung-fuer-kinder-ab-5-jahren-warum-sich-auch-kinder-im-alter/

Logo Deutsche Gebärdensprache

Jakie możliwe reakcje po szczepieniu mogą wystąpić u dzieci?

Do tej pory nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych podania szczepionki przeciw COVID-19 firmy BioNTech dzieciom w wieku od 5 do 11 lat. Podczas badania przeprowadzanego przed dopuszczeniem szczepionki dla dzieci do obrotu u wielu dzieci wystąpiły reakcje po szczepieniu, które utrzymywały się przez 1–2 dni, zwłaszcza po przyjęciu drugiej dawki.
Najczęściej występowały takie reakcje, jak ból, zaczerwienienie i opuchlizna w miejscu wkłucia, jak również ból głowy lub zmęczenie. U niektórych dzieci wystąpiły również gorączka, biegunka, dreszcze lub bóle mięśni i stawów.
Przed zgłoszeniem dziecka na szczepienie najlepiej jest porozmawiać ze swoim pediatrą na temat szczepienia i omówić z nim możliwe skutki uboczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Logo Deutsche Gebärdensprache