Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zakresu przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za poniżej opisane gromadzenie i przetwarzanie danych jest organ wskazany w impressum. 

Dane dotyczące korzystania

Aby poprawić jakość naszej witryny internetowej, gromadzimy w celach statystycznych dane dotyczące dostępu użytkowników do poszczególnych stron naszej witryny. Gromadzone dane obejmują:

 • stronę, z której zażądano pobrania plików;
 • nazwę pliku;
 • datę i godzinę zapytania;
 • ilość przesłanych danych;
 • status dostępu (plik został przesłany; nie znaleziono pliku);
 • opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej;
 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie, który jest skracany w taki sposób, że odniesienie go do konkretnej osoby nie jest możliwe.

Wymienione dane zawarte w protokole są zapisywane wyłącznie w sposób zanonimizowany. Nie zapisujemy żadnych adresów IP ani innych danych osobowych, które umożliwiają odniesienie do Państwa osoby. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie przekazujemy żadnych danych ani informacji osobom trzecim.

Bezpieczeństwo danych

Aby maksymalnie zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W tym celu na naszych stronach wykorzystujemy procedurę szyfrowania. Państwa dane są przesyłane z Państwa komputera na nasz serwer oraz na odwrót za pomocą szyfrowania TLS przez internet. Fakt szyfrowania można rozpoznać poprzez symbol blokady na pasku stanu przeglądarki oraz poprzez adres, który rozpoczyna się od https: //.

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i mogą być tam odczytywane. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane ponownie natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są zapisywane poza indywidualną sesją. Pliki cookie mogą zawierać dane umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia. W niektórych przypadkach pliki cookie zawierają tylko informacje o niektórych ustawieniach, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji. Na naszych stronach internetowych używamy sesyjnych plików cookie. Te pliki cookie nie przetwarzają danych osobowych i w związku z tym uniemożliwiają odniesienie do konkretnej osoby fizycznej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o instalacji plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie będzie przejrzyste. W każdej chwili mogą Państwo również usunąć pliki cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki, i zablokować instalację nowych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że po zablokowaniu plików cookie nasza strona internetowa może nie być wyświetlana optymalnie, a niektóre funkcje nie będą technicznie dostępne.

Formularz kontaktowy

Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza internetowego. Aby skorzystać z naszego formularza kontaktowego, muszą nam Państwo podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Mogą Państwo podać również inne dane, ale nie jest to obowiązkowe.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wysyłając zapytanie e-mailowe, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane nie będą dalej przetwarzane w innym celu. Państwa dane zostaną usunięte po przesłaniu odpowiedzi na Państwa zapytanie, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania, które wymagają zachowania danych.

Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych – również przed uzyskaniem odpowiedzi na zapytanie. Jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, które zostały przekazane za pomocą formularza kontaktowego, prosimy przesłać stosowną informację na adres e-mail podany w impressum.

Wstawianie zdjęć

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej mają Państwo możliwość wstawienia swojego zdjęcia zgodnie z warunkami użytkowania i tym samym udostępnienia go publicznie. Firmy mają możliwość przesłania nam lub działającemu na nasze zlecenie usługodawcy zdjęć na potrzeby kampanii w celu ich wstawienia na stronę. Wstawianie, przechowywanie i inne przetwarzanie danych zdjęcia oraz ew. imienia oraz innych danych, takich jak adres e-mail, odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie zgody osoby lub osób przedstawionych na zdjęciu. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W celu cofnięcia zgody prosimy użyć danych kontaktowych senator ds. zdrowia, kobiet i ochrony konsumentów, które są przedstawione w impressum strony internetowej bremen-gegen-corona.de, lub wysłać wiadomość na adres e-mail: presse-stelle@gesundheit.bremen.de lub hello@bernstein.de 
Dane (zdjęcia, imię, adres e-mail) będą przekazywane wyłącznie usługodawcom z siedzibą w Niemczech, którym zlecono opracowanie oraz obsługę witryny internetowej oraz profilów w mediach społecznościowych. Zdjęcia na potrzeby kampanii, które chcą nam udostępnić firmy, będą przetwarzane przez Gruppe für Gestaltung GfG, Altes Zollamt / Waller Stieg 1, 28217 Bremen, e-mail: bremen-gegen-corona@gfg-id.de. 
Dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii, przy czym najpóźniej po 24 miesiącach lub wraz z dezaktywacją witryny internetowej, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Integracja SmartMaps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty SmartMaps firmy YellowMap AG, CAS-Weg 1–5, 76131 Karlsruhe.
Dzięki temu możemy wyświetlać Państwu mapy bezpośrednio na stronie internetowej, co umożliwia wygodne korzystanie z funkcji map. Na potrzeby wyświetlania map narzędzie SmartMaps wykorzystuje Państwa adres IP podczas wywoływania komponentów SmartMaps przez przeglądarkę. Państwa adres IP jest przechowywany na serwerze internetowym przez około 5 minut, co służy ochronie przed atakami DoS. Po tym czasie Państwa adres IP wygasa i nie jest dalej przetwarzany ani zapisywany w żaden sposób.
Firma YellowMap AG jest zatem odbiorcą danych. Nie przetwarza ona jednak danych we własnych celach, lecz wyłącznie na zlecenie oraz z polecenia organu pełniącego funkcję administratora.

Media społecznościowe 

Polityka prywatności w zakresie stosowania i korzystania z komponentu Shariff:
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z przepisami ochrony danych. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany przez GitHub, Inc.
Twórcą komponentu jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francis-co, CA 94107, USA.
Rozwiązania przyciskowe, udostępnione przez sieci społecznościowe, przekazują zwykle dane osobowe do danej sieci społecznościowej w momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, w której jest zintegrowany przycisk mediów społecznościowych. Poprzez korzystanie z komponentu Shariff dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych dopiero wtedy, kiedy użytkownik odwiedzający stronę internetową aktywnie kliknie w przycisk mediów społecznościowych. Więcej informacji odnośnie komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Użycie komponentu Shariff ma na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową i jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na niniejszej stronie internetowej rozwiązania przyciskowego dla sieci społecznościowych.
Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności GitHub można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

Polityka prywatności w zakresie stosowania i korzystania z serwisów Facebook i Instagram:
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook i Instagram są sieciami społecznościowymi.
Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych w Internecie, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej udostępniania informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom tej sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, wstawianie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o dodanie do znajomych.
Operatorem serwisów Facebook i Instagram jest firma Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób mieszkających poza USA lub Kanadą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Facebooka, co powoduje pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informację o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku/Instagramie, Facebook przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku / konta na Instagramie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk „Lubię to”, lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe.
Facebook poprzez komponent Facebooka zawsze otrzymuje wówczas informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest zalogowana na Facebooku. Dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby informacje te były przekazywane do Facebooka, może uniemożliwić ich przekazywanie, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.
Opublikowane przez Facebook zasady dotyczące danych, które dla Facebooka są dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, a dla Instagrama pod adresem https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Jest tam również wyjaśnione, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka, na przykład Facebook Blocker od dostawcy Webgraph dostępny pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Takie aplikacje mogą zostać wykorzystane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

Polityka prywatności w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Twitter:
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla wszystkich, także dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki czy retweety.
Operatorem serwisu Twitter jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Twittera, co powoduje pobranie z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informację o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści zawartych na niniejszej stronie internetowej, zwiększenie rozpoznawalności niniejszej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzin.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz zapisane i przetworzone przez Twittera.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i nie przekazujemy ich nieuprawnionym osobom trzecim. Państwa dane osobowe przekazujemy natomiast podmiotom, którym zlecamy usługi, np. agencji Bernstein GmbH i spółce WebMen GmbH.

Przetwarzanie na zlecenie

W ramach obsługi tej witryny internetowej i powiązanych procesów możemy korzystać z usług świadczonych przez inne podmioty (np. usług hostingu lub usług tworzenia witryn internetowych). Usługodawcy, z którymi współpracujemy, są ściśle związani naszymi poleceniami i mają obowiązki określone w art. 28 RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa zgodnie z RODO:

 1. Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO): mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które dotyczą Państwa osoby. Jeśli przetwarzamy takie dane osobowe, przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji na temat tych danych osobowych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.
 2. Prawo do sprostowania i usuwania danych (art. 16 i 17 RODO): mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Oprócz tego mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizowanych celów.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania w przypadkach wyszczególnionych w art. 18 RODO, np. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, na czas ewentualnej kontroli.
 4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): w określonych przypadkach, które są wyszczególnione w art. 20 RODO, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe lub zażądać przesłania tych danych osobie trzeciej.
 5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): w przypadku gromadzenia danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów) mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku przestajemy przetwarzać dane osobowe, chyba że istnieją ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Skargę można wnieść w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych chętnie udzieli Państwu informacji na temat ochrony danych:

Dr Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0