Kullanım koşulları

İndirme imkânı sunulan materyallerin kullanımı

İndirebilir içerikleri indirerek bu kullanım koşullarının hükümlerini kabul etmiş olursunuz. İndirme imkânı sunulan içerikler şu koşullar altında kullanılabilir: Üzerinde değişiklik yapılmamış şablonlar çoğaltılabilir, dağıtılabilir, başkalarına gönderilebilir ve kamunun erişimine sunulabilir. Kaynak ve/veya telif sahibinin adının belirtilmesine gerek yoktur. Şablonlar ve diğer indirilebilir içerikler ticari amaçlar için kullanılamaz. Şablonların ve diğer indirilebilir içeriklerin düzenlenmesi, farklılaştırılması veya başka herhangi bir şekilde değiştirilmesi yasaktır.

Sunulan indirilebilir içeriklerin kötüye kullanılması da aynı şekilde yasaktır. Kötüye kullanım halleri özellikle "Bremen Koronaya Karşı" kampanyasını desteklemek haricindeki hallerde ve ticari amaçlı kullanımda kendini gösterir. İhlal durumunda, Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü faaliyetin menini isteme, içeriği sildirme ve tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olur.

Ahlaka aykırı, yasa dışı veya müstehcen içeriklerin indirilebilir içerikle bağlantılı olarak kullanılması yasaktır ve buna müsamaha gösterilmez. Kabul edilemeyecek bu kontekstler içerisinde örnek olarak başta, azınlıklara ve marjinal gruplara karşı ayrımcılık ve aşağılama içeren mesajlar, ırkçılık ve nefret ifadeleri, radikal düşünce ve fikirleri yayan paylaşımlar, kişilere veya kişi gruplarına ya da kuruluş veye şirketlere karşı şiddete teşvik içeren düşüncelere ve hakaretlere, cinsiyetçi ve edebe aykırı söylemlere yer veren paylaşımlar gösterilebilir. Kişilere, kurumlara ve şirketlere karşı asılsız iddialarda bulunulması yasak olduğu gibi ispatlanması mümkün olmayan veya şirket zararına yol açabilecek içeriklerin yayılmasına da izin verilmez. Aynı şekilde, suç işlemeye teşvik edilmesi veya işlenmiş bir suçun övülmesi de yasaktır.

Halka açık veya özel alanlarda afiş, manşet vb. unsurların uygulanması ve yayılması yalnızca öngörülen ve buna izin verilen alanlarda yapılabilir. İçeriklerin sosyal ağlarda yayılmasında ise ilgili sosyal ağ platformunun kullanım koşulları esas alınmalıdır. İhlal durumunda yetkili taraflarca faaliyetin meni istenmesi talebinde, Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı gibi gerekirse kullanıcıdan ayrı da tutulacaktır.

Bilginin güncelliği: Bremen, 30 Mart 2021


Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü
Bayan Claudia Bernhard
Contrescarpe 72
28195 Bremen
E-posta: pressestelle@gesundheit.bremen.de
Telefon: +49 421 361-2082
Telefaks: +49 421 496-2082

Sorularınızda ayrıca ilgili hizmet sağlayıcılarına

GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH
Altes Zollamt / Waller Stieg 1
28217 Bremen
E-posta: bremen-gegen-corona@gfg-id.de

ve

Bernstein GmbH
Bayan Bettina Wach
Europahafen Bremen, Speicher 1
Konsul-Smidt-Str. 8j
28217 Bremen
E-posta: hello@bernstein.de

şirketlerine de başvurabilirsiniz.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Nutzung der individuellen Werbematerialien

Mit Download des Materials bzw. Bestellung der offenen Daten erklären Sie sich mit der Geltung dieser Nutzungsbestimmungen einverstanden. Das zum Download angebotene Material sowie die offenen Daten dürfen unter folgenden Bedingungen genutzt werden: Sie dürfen die Templates durch Ergänzungen bearbeiten und die bearbeiteten Templates vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen. Eine Namensnennung der Quelle und/oder des Urhebers ist nicht erforderlich. Die Vorlagen bzw. die bereitgestellten Inhalte dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Es ist untersagt, die Templates und offenen Daten zur Bearbeitung an Dritte weiterzugeben, soweit die Bearbeitung nicht im Auftrag und in der Verantwortung des Nutzers/der Nutzerin erfolgt.

Die missbräuchliche Nutzung des angebotenen Downloadmaterials und der offenen Daten ist untersagt. Missbräuchlich sind insbesondere die Nutzung zu anderen Zwecken als zur positiven Unterstützung der Kampagne „Bremen gegen Corona“ sowie die kommerzielle Nutzung. Bearbeitungen, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, berechtigen die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz dazu, Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Die Bearbeitung der Templates durch Verwendung von sittenwidrigen, rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten ist unzulässig und wird nicht geduldet. Dazu zählen insbesondere Beiträge, die die Diskriminierung und Entwürdigung von Minderheiten und Randgruppen zum Inhalt haben, Rassismus und Hasspropaganda, Verbreitung von radikalem Gedankengut, Aufforderung zur Gewalt gegen Personen oder Personengruppen, Institutionen oder Unternehmen sowie Beleidigungen, sexistische Äußerungen und Obszönitäten. Haltlose Anschuldigungen gegen Personen, Institutionen und Unternehmen sowie Verbreitung von nicht beweisbaren oder geschäftsschädigenden Inhalten sind nicht gestattet. Untersagt ist es ferner, zu Straftaten aufzurufen oder Straftaten gutzuheißen.

Das Anbringen und Verbreiten von Plakaten, Bannern etc. im öffentlichen und privaten Raum ist nur an dafür vorgesehenen und zugelassenen Flächen gestattet. Die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken richtet sich zudem nach den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Netzwerkes. Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz übernimmt keine Haftung für von Berechtigten geltend gemachte Unterlassungsansprüche und ist ggf. vom Nutzer/von der Nutzerin freizuhalten.

Es besteht kein Anspruch auf eine Bereitstellung der bearbeitbaren Templates und offenen Daten. Die aktive Teilnahme und der Zugang zu den Templates und offenen Daten kann in keiner Form eingeklagt, verlangt oder anderweitig erzwungen werden.

Die Nutzerin/der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt, insbesondere dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit, der im Rahmen der Templates und offenen Daten veröffentlichten Text- und Bildergänzungen.

Stand: Bremen, 30.03.2021

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
Frau Claudia Bernhard
Contrescarpe 72
28195 Bremen
E-Mail: pressestelle@gesundheit.bremen.de
Telefon: +49 421 361-2082
Telefax: +49 421 496-2082

Für Rückfragen stehen Ihnen zudem die Dienstleister

GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH
Altes Zollamt / Waller Stieg 1
28217 Bremen
E-Mail: bremen-gegen-corona@gfg-id.de

und

Bernstein GmbH
Frau Bettina Wach
Europahafen Bremen, Speicher 1
Konsul-Smidt-Str. 8j
28217 Bremen
E-Mail: hello@bernstein.de

zur Verfügung.

 

Nutzungsbedingungen der Downloadmaterialien als PDF hier herunterladen
Nutzungsbedingungen der individuellen Werbemittel (für Unternehmen) als PDF hier herunterladen.

Logo Deutsche Gebärdensprache