Rıza beyanı

Fotoğraf ve video kayıtlarının oluşturulmasına ve kullanılmasına ilişkin izin

Ne planlıyoruz?

“Bremen Koronaya Karşı” iletişim konsepti, tüm Bremenlileri Bremen eyaletinde yürütülen aşı kampanyası hakkında bilgilendirmek amacıyla oluşturuldu. Hedef, bu doğrultuda tek yürek olup yüksek bir aşılama oranı sağlayarak, salgını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmektir. Konsept, Bremen Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü (sorumlu kuruluş) tarafından bu projeyle görevlendirilen Agentur Bernstein ajansı tarafından Bremenlilerden Bremenliler için hazırlandı.

Bize katılarak, “Biz. Sen. Herkes.” mottosu altında siz de koronaya karşı safınızı belli edebilirsiniz. Çünkü şu nettir ki: Pandeminin üstesinden gelebilmemiz için, ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Hedefimize olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için, hepimizin primer aşı ve hatırlatma dozu aşılarımızı olmamız, AHA-L (Mesafe, Hijyen, Maske, Havalandırma) kurallarına uymamız ve düzenli olarak test yaptırmamız gerekmektedir.

bremen-gegen-corona.de web sitesi, bu kampanyayı destekleyen, saflarını belli eden tüm Bremenlilere yer verecektir. Hepimizin iyiliği için çıktığımız bu yolda sizin de desteğinizi bekliyoruz: siz de gönüllü olarak aramıza katılın, sayfamıza yükleyeceğiniz vesikalık/porte bir fotoğrafınız, adınız ve isterseniz kısa bir mesajınızla, sayıları gün geçtikçe artan destekçilerimizden biri olun ve web sitemizin galerisinde siz de yerinizi alın. Desteğiniz ve fotoğrafınız ile hem yanımızda olduğunuzu gösterin hem hep birlikte bu pandeminin üstesinden gelmemize yardımcı olun. Dayanışma göstergesi olarak sizin de fotoğrafınızı, adınızı (soyadı gerekmez) ve (eklediyseniz) kısa mesajınızı kampanyamız çerçevesinde bremen-gegen-corona.de sayfamızda yayınlayalım.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Açık rıza

Onayınız ile, bizimle paylaştığınız (size veya çocuğunuza ait) fotoğrafların, (ön) adınız ve varsa eklediğiniz kısa mesaj ile birlikte -ya da bu fotoğraf/video kayıtlarının reprodüksiyonlarının- değiştirilmemiş veya değiştirilmiş biçimde Bremen Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü adına, Agentur Bernstein GmbH ajansı tarafından yukarıda belirtilen şekillerde ve herhangi bir ücret talebinde bulunmaksızın, PR çalışmaları için, iletişim veya editoryal amaçlarla çoğaltılmasına, işlenmesine, halka açık hale getirilmesine, başkalarına gönderilmesine ya da yayınlanmasına -kullanım alanında konu, yer ve zaman sınırı olmaksızın- izin vermiş olursunuz.

Sunulan görsellerin kişinin etnik kökenine, dinine veya sağlık durumuna ilişkin bilgiler (örn. ten rengi, baş giysisi, gözlük) sağlaması halinde verilen izin bu bilgileri de kapsar.
Fotoğraflar, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde bremen-gegen-corona.de web sitemize yüklenir, kaydedilir, herkes tarafından erişilebilir hale getirilir ve yayınlanır. Tanınan bu kullanma ve yararlanma hakkı herhangi bir alan, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın verilmiş olunur.

Görüntülerin üçüncü kişilerce reklam amaçlı kullanılması veya ticari amaçlarla kullanılmaya devam edilmesi ancak, münferit durumlarda anlaşma yoluyla ayrı ayrı kararlaştırılan, gerekli hakların tanınması ile gerçekleşir.

Görüntülerle oluşturulan içerikler, katılımcılar tarafından kullanıma sunulan fotoğraflar/videolar veya resim taşıyıcıların mülkiyeti, Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü’nün temsilinde Özgür Hansa Şehri Bremen’e ait olur.

Görüntülenen kişiler/yasal vasiler, görüntülerin yayımlanması ile ilgili isim belirtme gerekliliğinden (çocuğunki de dahil) feragat etmiş sayılır. Bernstein GmbH veya Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü, görüntülenen kişinin/çocuğun (ön) adını resim alt yazısında belirtme hakkına sahiptir. 

Bunun için, öngörülen onay kutuları üzerinden ilgili izni vermiş olmanız durumunda, görüntüler belirtilen amaçlar çerçevesinde sosyal medya hesaplarına (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) yüklenir, kaydedilir, herkes tarafından erişilebilir hale getirilir ve yayınlanır. Bu kullanma ve yararlanma hakkı herhangi bir alan, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın verilmiş olunur. 

Logo Deutsche Gebärdensprache

Lütfen, dikkat

İnternetteki bilgiler, dünyanın her yerinden erişilebilir ve arama motorları üzerinden bulunup başka bilgilerle ilişkilendirilebilir. Bazı durumlarda bu şekilde bir kişinin kişilik profili oluşturulabilir. İnternette paylaşılan -fotoğraflar dahil- bilgiler kolayca kopyalanabilir ve dağıtılabilir. İnternette yayınlanan bilgiler asıl paylaşılan sayfada silindikten sonra da başka yerlerde bulunabilir.

Onayınızla aynı zamanda e-posta adresinizi kaydetmemizi ve size, görsel bir içeriğin sisteme yüklenmiş olduğuna dair bir doğrulama bildirimi göndermemizi de kabul etmiş olursunuz. Bu doğrulama e-postası, olası bir durumda haklarınızı aramak istediğinizde bize başvurabilmeniz için, size özel atanmış bir numara içerir. E-posta adresiniz reklam amaçlı iletişimler için kullanılmaz.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Sorumlu kişi, görüntülenen kişinin veya yasal vasinin ve çocuğun/ergenin kişisel verilerini ancak GVKT (Genel Veri Koruma Tüzüğü) Madde 6, Fıkra 1, A Bendi uyarınca ilgili kişinin rızasını aldıktan sonra işler. Bu bilhassa kişilerin resimlerinin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yayımlanmasını kapsar. Henüz reşit olmayanlarda yasal temsilcilerden onay alınır. 
Cayma hakkı Onay(lar)ınızı istediğiniz zaman, gelecekte geçerli olacak şekilde, geri çekebilirsiniz. İptalden önce gerçekleşen işleme faaliyetlerinin meşruluğu bundan etkilenmez. Onayınızı geri çekmek için lütfen bremen-gegen-corona.de web sitesinin Künye sayfasında yer alan Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü iletişim verilerini veya şu e-posta adresini kullanın: pressestelle@gesundheit.bremen.de veya hello@bernstein.de

Logo Deutsche Gebärdensprache

Kişisel verilerin paylaşılması

Veriler (görseller, ön ad, e-posta adresi) yalnızca, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve çalıştırılması ile görevlendirilen, Almanya merkezli hizmet sağlayıcılarına aktarılır. 

Saklama süresi ve silme tarihi
Yasal düzenlemeler gereği saklanmaları gerekmedikçe veriler, kampanyanın sona ermesiyle veya en geç takiben 24 ay içerisinde ya da web sitesinin devre dışı bırakılmasıyla silinir.

Güvence
Verdiğiniz onay ile ayrıca, paylaştığınız fotoğrafın tüm haklarının size ait olduğunu, söz konusu fotoğrafla ilgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak iddia edemeyeceğini ve resimle ilgili kullanım hakkının kısıtlamasız olarak sizde olduğunu teyit etmektesiniz. 

Logo Deutsche Gebärdensprache

Lütfen, dikkat

Henüz reşit olmamış ancak 14 yaşını doldurmuş gençlerin fotoğraflarının oluşturulabilmesi ve yayınlaması için, yalnızca yasal vasinin değil, söz konusu gencin de rızası gerekir!

Logo Deutsche Gebärdensprache

Verilerin üçüncü kişilere aktarımı

Kişisel verileriniz gizli tutulur ve yetkisiz üçüncü kişilere aktarılmaz. Veriler yalnızca tarafımızca görevlendirilen -örn. Agentur Bernstein GmbH veya WebMen GmbH şirketleri gibi- hizmet sağlayıcılarla paylaşılır.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Görev verilerinin işlenmesi

Bu web sitesinin hizmet verebilmesi, bunun için gerekli süreçlerin yürütülebilmesi için harici hizmet sağlayıcılarından (örn. barındırma hizmeti ve web geliştirme konularında) destek almamız söz konusu olabilir. Bu hizmet sağlayıcıları verdiğimiz talimatlara katiyen uymakla yükümlü oldukları gibi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 28. Maddesi uyarınca sözleşme hükümlerini de yerine getirmek zorundadırlar. 

Logo Deutsche Gebärdensprache

Veri sahibi olarak haklarınız

GDPR, kişisel verilerinizin işlenmesi çerçevesinde size belirli haklar tanır.

  1. Bilgi edinme hakkı (Madde 15, GDPR): Size ait kişisel verileri işleyip işlemediğimize dair bizden bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Sizi konu alan bilgileri işlememiz durumunda söz konusu kişisel veriler ve GDPR Madde 15'te ayrıntılı olarak belirtilen bilgiler hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.
  2. Düzeltme ve silme hakkı (Madde 16 ve 17, GDPR): Sizi konu alan yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini ve gerektiğinde eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, -örn. ilgili verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli olmaması gibi- GDPR Madde 17'de ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden biri söz konusu olduğunda da sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini isteyebilirsiniz.
  3. İşleme faaliyetlerinin kısıtlanması hakkı (Madde 18, GDPR): Madde 18 GDPR'de listelenen durumlardan birinin geçerli olması durumunda -örneğin, verilerin işlenmesine itiraz edilmesi halinde, gerekli kontrolün tamamlanması için gerekli süre boyunca- işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunur.
  4. Veri aktarılabilirliği hakkı (Madde 20, GDPR): Madde 20 GDPR'de ayrıntılı olarak açıklanan belirli durumlarda, sizinle ilgili verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alma veya bu verilerin üçüncü bir kişiye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  5. İtiraz hakkı (Madde 21, GDPR): Kişisel verilerin,  6. Madde, 1. Fıkra, f Bendi temelinde toplanması durumunda (meşru çıkarların korunması için verilerin işlenmesi), özel durumunuzdan oluşan nedenlerden dolayı, verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Veri sahibi kişinin çıkarlarından, haklarından ve özgürlüklerinden ağır basan, zorunlu meşru nedenlerin bulunmaması veya işleme faaliyetlerinin yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı sürece böyle bir durumda kişisel verilerin işlenmesine son veririz.
Logo Deutsche Gebärdensprache

Denetim makamına şikâyette bulunma hakkı

GDPR’nin 77. Maddesi uyarınca, sizi konu alan verilerin işlenmesinin Veri Koruma Yönetmeliği’nin hükümlerini ihlal ettiğini düşünmeniz halinde, bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikâyette bulunma hakkı, başta ikamet ettiğiniz üye devlette, işyerinizin yer aldığı üye devlette veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerdeki üye devletteki bir denetim makamına şikâyette bulunarak kullanılabilir.

Logo Deutsche Gebärdensprache

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri

Veri koruma konusuna ilişkin sorularınız veya önerileriniz varsa resmî veri koruma görevlimizle iletişime geçmekten çekinmeyin:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-posta: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0

Logo Deutsche Gebärdensprache